Intäkter till forskning och utbildning på forskarnivå per finansiär

Forskning och utbildning på forskarnivå vid svenska lärosäten finansieras genom statliga anslag och externa medel. Den ekonomiska statistiken följer forsknings­finansieringen genom redovisning av lärosätenas forskningsintäkter, som till skillnad från kostnaderna kan fördelas per finansiär.

Uppgifterna redovisas i tusental kronor och löpande priser.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om intäkter till forskning och utbildning på forskarnivå per finansiär