Personal

Här hittar du statistik om högskolans personal. Det handlar bland annat om hur många de är, vilka anställningskategorier de tillhör och hur utvecklingen har sett ut över tid. I statistiken redovisar vi uppgifter om antal individer och antal omräknat till heltidsekvivalenter, både på riksnivå och per lärosäte. Några förekommande dimensioner är forskningsämnesområde, åldersgrupp och kön.