Dokumentation om statistiken

Här finns information om kvalitetsdeklarationer för UKÄ:s statistik och hur statistiken har tagits fram.

Kvalitetsdeklarationer

För att statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt dokumenterar vi hur den tagits fram.

I kvalitetsdeklarationerna beskrivs resultatets kvalitet för respektive statistikprodukt. Deklarationen kompletteras också av dokumentationen om statistikens framställning.

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läs pdf-dokumentet Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2020.

Läs pdf-dokumentet Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2019.

Läs pdf-dokumentet Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2018.

Läs pdf-dokumentet Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2017.

Studenter och examinerade i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läsår 2019/2020

Läsår 2018/2019

Läsår 2017/2018

Läsår 2016/2017

Doktorander och examina i högskoleutbildning på forskarnivå

År 2020

År 2019

År 2018

År 2017

År 2016

Ekonomisk statistik för universitet och högskolor

År 2020

År 2019

År 2018

År 2017

År 2016

Personal vid universitet och högskolor

År 2019

År 2018

År 2017

År 2016


Statistikens framställning

Dokumentationen av statistikens framställning beskriver den undersökning – en eller eventuellt flera – som leder fram till en viss statistik, ofta en statistikprodukt. Dokumentation av statistikens framställning publiceras från och med statistikåret 2018. Dokumentationen av statistikens framställning kompletteras av kvalitetsdeklarationerna för respektive statistikprodukt.

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Är 2020

År 2019

År 2018

Studenter och examinerade i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läsår 2019/2020

Läsår 2018/2019

Doktorander och examina i högskoleututbildning på forskarnivå

År 2020

År 2019

År 2018

Ekonomisk statistik för universitet och högskolor

År 2020

Personal vid universitet och högskolor

År 2019

År 2018