Dokumentation om statistiken

Här finns information om kvalitetsdeklarationer för UKÄ:s statistik och hur statistiken har tagits fram.

Kvalitetsdeklarationer

För att statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt dokumenterar vi hur den tagits fram.

I kvalitetsdeklarationerna beskrivs resultatets kvalitet för respektive statistikprodukt. Deklarationen kompletteras också av dokumentationen om statistikens framställning.

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läs pdf-dokumentet Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2022. Pdf, 239 kB.

Läs pdf-dokumentet Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2021. Pdf, 236.3 kB.

Läs pdf-dokumentet Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2020. Pdf, 296.5 kB.

Läs pdf-dokumentet Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2019. Pdf, 293 kB.

Läs pdf-dokumentet Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2018. Pdf, 159.8 kB.

Läs pdf-dokumentet Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2017. Pdf, 162.7 kB.

Studenter och examinerade i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läsåret 2021/2022 Pdf, 195.7 kB.

Läsåret 2020/2021. Pdf, 307.9 kB.

Läsår 2019/2020 Pdf, 306.4 kB.

Läsår 2018/2019 Pdf, 312.4 kB.

Läsår 2017/2018 Pdf, 165.6 kB.

Läsår 2016/2017 Pdf, 189.5 kB.

Doktorander och examina i högskoleutbildning på forskarnivå

År 2021 Pdf, 249.9 kB.

År 2020 Pdf, 410.9 kB.

År 2019 Pdf, 379.8 kB.

År 2018 Pdf, 374.6 kB.

År 2017 Pdf, 179.8 kB.

År 2016 Pdf, 185.4 kB.

Ekonomisk statistik för universitet och högskolor

År 2021 Pdf, 155.1 kB.

År 2020 Pdf, 158.2 kB.

År 2019 Pdf, 315.6 kB.

År 2018 Pdf, 330.6 kB.

År 2017 Pdf, 145.6 kB.

År 2016 Pdf, 138 kB.

Personal vid universitet och högskolor

År 2021 Pdf, 183.2 kB.

År 2020 Pdf, 682.4 kB.

År 2019 Pdf, 293.9 kB.

År 2018 Pdf, 183.7 kB.

År 2017 Pdf, 183.7 kB.

År 2016 Pdf, 222.3 kB.

Forskning vid universitet och högskolor

Är 2021 Pdf, 209.5 kB.

År 2020 Pdf, 247.9 kB.


Statistikens framställning

Dokumentationen av statistikens framställning beskriver den undersökning – en eller eventuellt flera – som leder fram till en viss statistik, ofta en statistikprodukt. Dokumentation av statistikens framställning publiceras från och med statistikåret 2018. Dokumentationen av statistikens framställning kompletteras av kvalitetsdeklarationerna för respektive statistikprodukt.

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

År 2022 Pdf, 174.5 kB.

År 2021 Pdf, 172.4 kB.

År 2020 Pdf, 217.7 kB.

År 2019 Pdf, 216.8 kB.

År 2018 Pdf, 293 kB.

Studenter och examinerade i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läsår 2021/2022 Pdf, 127.7 kB.

Läsår 2020/2121 Pdf, 184.6 kB.

Läsår 2019/2020 Pdf, 178.7 kB.

Läsår 2018/2019 Pdf, 269.4 kB.

Doktorander och examina i högskoleututbildning på forskarnivå

År 2021 Pdf, 131.7 kB.

År 2020 Pdf, 290.2 kB.

År 2019 Pdf, 273.5 kB.

År 2018 Pdf, 269.9 kB.

Ekonomisk statistik för universitet och högskolor

År 2021 Pdf, 126 kB.

År 2020 Pdf, 123.7 kB.

Personal vid universitet och högskolor

År 2021 Pdf, 176.2 kB.

År 2020 Pdf, 752.6 kB.

År 2019 Pdf, 308.3 kB.

År 2018 Pdf, 198.7 kB.

Forskning vid universitet och högskolor

År 2021 Pdf, 131.3 kB.