Trender och tendenser i högskolan

Universitet och högskolor spelar och kommer att spela en viktig roll för samhällets kompetensförsörjning både nu och i framtiden, men också för individens kunskapsinhämtning och strävan efter bildning och utveckling. Stora krav ställs därför på högskolan som måste kunna möta en mångfald av behov, både vad gäller spets och bredd.

Den snabba utvecklingen av samhället ställer också krav på möjligheter att fylla på med kunskap senare i livet. Högskolan behöver därför erbjuda olika former av utbildning för att kunna vara tillgänglig hela livet och i hela landet.

Coronapandemin har visat på högskolans flexibilitet bland annat genom den snabba omställningen till distansundervisning.

  • Intresset för högskolestudier är fortsatt högt
  • Allt fler äldre i högskolan
  • God arbetsmarknad för personer med examen från högskolan
  • Forskarutbildningen inte alltid lönsam för individen
  • Personalen vid landets lärosäten ökar
  • Kostnaderna för högskolans verksamhet ökar och intäkterna minskar