Årsrapport om universitet och högskolor

UKÄ:s årsrapport ger en samlad bild av den svenska högskolan.

Årsrapporten tar upp vad som har hänt det senaste året, men även långsiktiga trender och tendenser samt utmaningar.

Baseras på statistik

UKÄ:s årsrapport bygger på statistik från flera källor. Men framförallt utgår den från registeruppgifter om studenter och personal som Statistiska centralbyrån (SCB) samlar in på uppdrag av oss. Du hittar också ekonomiska uppgifter som vi samlar in direkt från lärosätena.

Vår årsrapport ger dig fakta inom följande områden:

 • Trender och tendenser i högskolan
 • Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
 • Utbildning på forskarnivå
 • Internationell studentmobilitet
 • Utbildning och arbetsmarknad
 • Högskolans forskning
 • Högskolans personal
 • Högskolans ekonomi och finansiering
 • Internationella jämförelser
 • Nyckeltal
 • Tabeller

Läs UKÄ:s årsrapporter