Arkitektexamen

Idag bedöms en god tillgång på nyexaminerade arkitekter. Pensionsavgång­arna för arkitekter antas bli stora under prognosperioden eftersom närmare 45 procent av dem i arbetskraften i dag är 50 år eller äldre.

Balanserat arbetsmarknadsläge 2035

Prognos över tillgång och efterfrågan på arkitekter fram till år 2035.

Källa: SCB

Tillgången på arkitekter beräknas med nuvarande utbildningsdimensionering öka med drygt 20 procent under prognosperioden. Med en examensfrekvens på cirka 65 procent för både kvinnor och män beräknas antalet examinerade arkitekter till 220 personer årligen under prognosperioden.

Efterfrågan på arkitekter beräknas öka med drygt 20 procent under prognosperioden. Ökningen förklaras bland annat av tillväxten inom flera näringar där arkitekter i dag arbetar. Det innebär ett generellt ökat behov av arbetskraft inom dessa branscher. Samtidigt väntas utbildningsväxlingen och de ökade kompetenskraven medföra en ökad efterfrågan.

Sammanfattningsvis beräknas med nuvarande utbildningsdimensionering ett balanserat arbetsmarknadsläge 2035 för arkitekter.

Årligt nybörjarbehov

Eftersom det bedöms ett balanserat arbetsmarknadsläge för arkitekter 2035 beräknas inte något ökat nybörjarbehov för utbildningsgruppen i denna analys.

Fakta om arbetsmarknadsutsikter efter examen

Av de som tog en arkitektexamen läsåret 2016/17 hade 87 procent av kvinnorna och 89 procent av männen en god ställning på arbetsmarknaden 1- 1,5 år efter examen. Den genomsnittliga månadslönen för arkitekterna var 43 800 kronor för kvinnor och 45 700 kronor för män 2019. Totalt 88 procent av arkitekterna arbetade inom ett yrke som matchade deras utbildning 2018.