Generell examen inom journalistik- och medievetenskap

Idag bedöms en god tillgång på nyexaminerade journalister och medievetare. Medelåldern i utbildningsgruppen är låg, vilket innebär att relativt få beräknas gå i pension under prognosperioden. Samtidigt förväntas en andel av examinerade vidareutbilda sig främst inom samhälls­vetenskap, ekonomi eller humaniora.

Risk för överskott år 2035

Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft med generella examina inom journalistik- och medievetenskap fram till år 2035.

tillgång efterfrågan journalister

Källa: SCB

Tillgången på personer med en generell examen inom journalistik- och medievetenskap beräknas med nuvarande utbildningsdimensionering, öka med cirka 80 procent fram till år 2035 till följd av fler examinerade än de som bedöms lämna arbetskraften eller vidareutbilda sig. Omkring 1 400 personer med en generelle examen inom journalistik och medievetenskap beräknas examineras årligen under prognosperioden. Därutöver tillkommer examination från yrkeshögskolan med cirka 200 personer per år.

Efterfrågan på personer med en generell examen inom journalistik- och medievetenskap väntas samtidigt öka med närmare 25 procent. Det som framför allt påverkar är utbildningsväxlingen, vilken innebär att en större andel av dem som arbetar som informatörer och journalister på sikt antas ha en utbildning inom journalistik och medievetenskap.

Sammanfattningsvis bedöms med nuvarande utbildningsdimensionering en risk för överskott på personer med en generell examen inom journalistik- och medievetenskap 2035.

Årligt nybörjarbehov

Eftersom det bedöms en risk för överskott på personer med en generell examen inom journalistik- och medievetenskap 2035 beräknas inte något ökat nybörjarbehov för utbildningsgruppen i denna analys.

Fakta om arbetsmarknadsutsikter efter examen

vanligaste yrken journalister

Av de som tog en generell examen inom samhällsvetenskap, juridik, handel och administration läsåret 2015/16 hade 80 procent av både kvinnor och män en god ställning på arbetsmarknaden 1- 1,5 år efter examen. Den genomsnittliga månadslönen för personer med en generell examen inom journalistik- och medievetenskap var 37 500 kronor för kvinnor och 38 800 kronor för män 2019. Totalt 70 procent av personerna med generella examina inom journalistik och medievetenskap arbetade inom ett yrke som matchade deras utbildning 2018.