Samhällsvetenskap, juridik, handel och administration

Det bedöms ingen risk för brist på arbetskraft för de examinerade inom samhällsvetenskap, juridik, handel och administration 2035.

arbetsmarknadsläge samhällsvetenskap juridik handel ekonomi admin

I analysen ingår generella examina på grundnivå och avancerad nivå inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi, journalistik- och medievetenskap, personal- och beteendevetenskap samt samhällsvetenskap och förvaltning. Dessutom ingår juristexamen och psykologexamen i denna utbildningsgrupp.

Söktrycket var 10,3 för psykologutbildning inför höstterminen 2020. För juristerna var söktrycket 5,2 inför höstterminen 2020. Söktrycket visar antalet som sökt en utbildning i förhållande till antalet som har antagits. Ju högre söktryck en utbildning har, desto större konkurrens om platserna. Om söktrycket är 1 betyder det att alla som sökt utbildningen antas.

Det genomsnittliga söktrycket för resten av utbildningarna inom samhällsvetenskap, juridik, handel och administration var 2 inför höstterminen 2020.

Den genomsnittliga månadslönen 2019 för utbildade inom utbildningsgruppen varierade stort. Högst var lönen för jurister.

genomsnittlig månadslön samhällsvetenskap handel admin juridik

Källa: SCB