I analysen ingår generella examina på grundnivå och avancerad nivå inom biologi- och miljövetenskap, data, fysik och matematik samt kemi.

Inom utbildningsgruppen är det enbart för de som har generella examina inom kemi som bedöms en risk för brist 2035.

Idag bedöms ett varierat arbetsmarknadsläge för de som har examina inom data, vilket med nuvarande utbildningsdimensionering förväntas kvarstå fram till 2035. Ett varierat arbetsmarknadsläge kan tolkas som en situation där arbetsgivarnas bedömningar om tillgång på arbetskraft varierar starkt. I prognosen för examinerade inom data tas hänsyn till examinerade från både högskolan och yrkeshögskolan.

Samtliga högskoleutbildningar i denna utbildningsgrupp leder till generella examina på antingen grundnivå eller avanceradnivå. Etableringen på arbetsmarknaden redovisas nedan.

Söktrycket var 1,5 inför höstterminen 2020 för samtliga högskoleutbildningar inom utbildningsgruppen. Ju högre söktryck en utbildning har, desto större konkurrens om platserna. Söktrycket visar antalet som sökt en utbildning i förhållande till antalet som har antagits.

Den genomsnittliga månadslönen för utbildade inom utbildningsgruppen var 45 000 kronor 2019. Lägst var lönerna för både kvinnor och män med en generell examen inom biologi- och miljövetenskap.

Källa: SCB