Generell eller konstnärlig examen inom medieproduktion

I denna grupp ingår utbildningar från högskolan, yrkeshögskolan och andra konst- och kulturutbildningar inom bland annat grafisk formgivning, reklam, foto, illustration samt film-, radio- och tv-produktion. Utbildningarna inom högskolan leder antingen till en generell examen eller en konstnärlig examen, beroende på inriktning.

Risk för överskott år 2035

Prognos över tillgång och efterfrågan på examinerade inom medieproduktion fram till år 2035.

tillgång efterfrågan medieproduktion

Källa: SCB

Pensionsavgång­arna för de examinerade inom medieproduktion väntas bli låg eftersom endast cirka 15 procent av dem i arbetskraften är i dag 50 år eller äldre. Däremot beräknas en relativt stor andel vida­reutbilda sig, främst inom närliggande ämnesområ­den såsom humaniora och konst.

Tillgången på examinerade inom medieproduktion beräknas med nuvarande utbildningsdimensionering öka med drygt 60 procent fram till år 2035. Ökningen förklaras av fler examinerade än de som förväntas lämna arbetskraften eller vidareutbilda sig. Drygt 850 personer med examina inom medieproduktion beräknas examineras årligen, varav cirka 50 procent från högskolan.

Efterfrågan på examinerade inom medieproduktion beräknas öka med drygt 35 procent fram till år 2035. Ökningen beror främst på att för verksamma inom yrken inriktade mot bland annat grafisk formgiv­ning, film-, radio-, och tv-produk­tion beräknas andelen som har examen inom medieproduktion öka. Dessutom väntas tillväxten inom flera tjänstenäringar ge en ökad efterfrågan på examinerade inom medieproduktion.

Sammanfattningsvis förväntas med nuvarande utbildningsdimensionering en risk för överskott på examinerade inom medieproduktion 2035.

Årligt nybörjarbehov

Eftersom det bedöms en risk för överskott på examinerade inom medieproduktion 2035 beräknas inte något ökat nybörjarbehov för utbildningsgruppen i denna analys.

Fakta om arbetsmarknadsutsikter efter examen

vanligaste yrken medieproduktion

Andelen etablerade 1-1,5 år efter examen varierar beroende på inriktning. Se uppgifterna för generell examen med humanistisk inriktning respektive konstnärlig examen. Den genomsnittliga månadslönen för personer med examen inom medieproduktion var 33 000 kronor för kvinnor och 33 600 kronor för män 2019. Totalt 62 procent av personerna med utbildning inom medieproduktion arbetade inom ett yrke som matchade deras utbildning 2018.