Det bedöms blir en risk för överskott på utbildade inom humaniora och konst 2035.

Dagens arbetsmarknadsläge humaniora och konst

I analysen ingår generella examina med humanistisk inriktning, konstnärliga examina och utbildningar inom medieproduktion.

För samtliga utbildningar bedöms en större tillgång än efterfrågan fram till 2035. Tillgången ökar framför allt på grund av ett ökat antal examinerade. Efterfrågan på personer med generella examina med humanistisk inriktning respektive konstnärliga examina beräknas vara oförändrad fram till 2035. Efterfrågan på de utbildade inom medieproduktion förväntas däremot öka kraftigt fram till 2035 men motverkas av ännu större ökning av tillgången på utbildade.

De med en generell examen inom utbildningsgruppen humaniora och konst 2015/16 hade högre etablering på arbetsmarknaden 1-1,5 år efter examen än de med konstnärliga examina.

etableringsgrad efter examen humaniora och konst

 Söktrycket visar antalet som sökt en utbildning i förhållande till antalet som har antagits. Ju högre söktryck en utbildning har, desto större konkurrens om platserna. Om söktrycket är 1 betyder det att alla som sökt utbildningen antas.

söktryck humaniora och konst

Den genomsnittliga månadslönen för utbildade inom utbildningsgruppen var drygt 34 000 kronor 2019. Både kvinnor och män med examina inom humanistiska ämnen hade högre lön jämfört med kvinnor och män med konstnärliga examina eller de med en generell examen inom medieproduktion.

genomsnittlig månadslön humaniora och konst

Källa:SCB