Tandläkarexamen

Idag bedöms en brist på tandläkare. Pensionsavgången beräknas bli relativt stora eftersom närmare hälften av dem i arbetskraften i dag är 50 år eller äldre.

Risk för fortsatt brist 2035

Prognos över tillgång och efterfrågan på tandläkare fram till år 2035.

Källa: SCB

Tillgången på tandläkare förväntas med nuvarande utbildningsdimensionering öka med 10 procent fram till år 2035. Med en examensfrekvens på cirka 85 procent för kvinnor och cirka 75 procent för män beräknas antalet examinerade tandläkare till drygt 300 personer per år under prognosperioden. Till detta ska läggas en beräknad nettomigration på i genomsnitt cirka 40 utbildade tandläkare per år. En del av migrationsöverskottet utgörs av tidigare boende i Sverige som studerat till tandläkare utomlands och sedan återvänt.

Efterfrågan på tandläkare beräknas under prognosperioden öka med drygt 10 procent. Ökningen beror framförallt på den väntade befolkningstillväx­ten under prognosperioden, vilken ökar behovet av arbetskraft inom tandvården.

Sammanfattningsvis bedöms med nuvarande utbildningsdimensionering en risk för fortsatt brist på tandläkare 2035.

Årligt nybörjarbehov

Dagens brist på tandläkare beräknas vara oförändrad och kvarstå 2035. Trots att det bedöms en risk för fortsatt brist på tandläkare beräknas inte något årligt nybörjarbehov för utbildningen. Anledningen är att dagens brist på tandläkarna inte kvantifieras i prognosmodellen, vilket leder till att det inte heller går att beräkna något nybörjarbehov för utbildningen.

Fakta om arbetsmarknadsutsikter efter examen

Av de som tog en tandläkarexamen läsåret 2016/17 hade 98 procent av kvinnorna och 95 procent av männen en god ställning på arbetsmarknaden 1- 1,5 år efter examen. Den genomsnittliga månadslönen för tandläkarna var 49 300 kronor för kvinnor och 52 800 kronor för män 2019. Totalt 94 procent av tandläkarna arbetade inom ett yrke som matchade deras utbildning 2018.