Fysioterapeutexamen

Idag bedöms en brist på nyexaminerade fysioterapeuter. Pensionsavgång­arna bedöms bli måttliga under prognosperioden. Det förväntas att en andel av fysioterapeuter vidareutbildar sig, främst inom vårdområdet.

Risk för fortsatt brist år 2035

Prognos över tillgång och efterfrågan på fysioterapeuter fram till år 2035.

Källa: SCB

Tillgången på fysioterapeuter förväntas med nuvarande utbildningsdimensionering öka med drygt 10 procent under prognosperioden till följd av fler examinerade än de som bedöms lämna arbetskraften. Med en examensfrekvens på 80 procent för kvinnor och 70 procent för män beräknas antalet examinerade fysioterapeuter till cirka 750 personer per år under prognosperioden.

Efterfrågan på fysioterapeuter beräknas öka med cirka 15 procent fram till år 2035. Utvecklingen av efter­frågan beror på den väntade befolkningstillväx­ten och ett ökat antal äldre i befolkningen, vilket väntas påverka efter­frågan på fysioterapeuter inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg.

Sammanfattningsvis förväntas med nuvarande utbildningsdimensionering en risk för fortsatt brist på fysioterapeuter fram till 2035.

Årligt nybörjarbehov

Dagens brist på fysioterapeuter beräknas vara oförändrad och kvarstå 2035. Trots att det bedöms en risk för fortsatt brist på fysioterapeuter beräknas inte något årligt nybörjarbehov för utbildningen. Anledningen är att dagens brist på fysioterapeuter inte kvantifieras i prognosmodellen, vilket leder till att det inte heller går att beräkna något nybörjarbehov för utbildningen.

Fakta om arbetsmarknadsutsikter efter examen

Av de som tog en fysioterapeutexamen läsåret 2016/17 hade 85 procent av kvinnorna och 92 procent av männen en god ställning på arbetsmarknaden 1- 1,5 år efter examen. Den genomsnittliga månadslönen för fysioterapeuterna var 34 200 kronor för kvinnor och 35 500 kronor för män 2019. Totalt 90 procent av fysioterapeuterna arbetade inom ett yrke som matchade deras utbildning 2018.