Barnmorskeexamen

Barnmorskeexamen är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå efter sjuksköterskeexamen.

Risk för fortsatt brist 2035

Prognos över tillgång och efterfrågan på barnmorskor fram till år 2035.

Källa: SCB

Idag bedöms en brist på nyexaminerade barnmorskor. Pensionsavgången beräknas bli stor eftersom hälften av dem i arbetskraften i dag är 50 år eller äldre. Därutöver väntas en mindre andel av barnmorskorna årligen vidareutbilda sig, oftast till en annan sjuksköterskespecialisering.

Tillgången på barnmorskor med nuvarande utbildningsdimensionering beräknas öka med närmare 20 procent fram till år 2035. Men en examensfrekvens på cirka 95 procent för kvinnor beräknas antalet examinerade barnmorskor till cirka 360 personer per år under prognosperioden. För män redovisas inte examensfrekvensen på grund av ett allt för litet antal observationer.

Efterfrågan på barnmorskor beräknas öka med cirka 15 procent fram till 2035. Ökningen beror på den väntade befolknings­utvecklingen och det ökade antalet kvinnor i fertil ålder under prognos­perioden, vilket ökar efterfrågan på barnmorskor.

Sammanfattningsvis bedöms med nuvarande utbildningsdimensionering en risk for fortsatt brist på barnmorskor 2035.

Årligt nybörjarbehov

Dagens brist på barnmorskor beräknas vara oförändrad och kvarstå 2035. Trots att det bedöms en risk för brist på barnmorskor beräknas inte något årligt nybörjarbehov för utbildningen. Anledningen är att dagens brist på barnmorskor inte kvantifieras i prognosmodellen, vilket leder till att det inte heller går att beräkna något nybörjarbehov för utbildningen.

Fakta om arbetsmarknadsutsikter efter examen

Av de som tog en barnmorskeexamen läsåret 2016/17 hade 89 procent av kvinnorna en god ställning på arbetsmarknaden 1- 1,5 år efter examen. För män redovisas inte uppgiften på grund av ett allt för litet antal observationer.

Den genomsnittliga månadslönen för barnmorskor var 41 400 kronor för kvinnor. För män redovisas inte uppgiften på grund av ett allt för litet antal observationer. Totalt 97 procent av barnmorskorna arbetade inom ett yrke som matchade deras utbildning 2018.