Rehabilitering

Inom den enda ämnesgrupp som utgör ämnesdelområdet rehabilitering uppgick antalet kurser till 730, vilket motsvarade 24 procent av kursutbudet inom ämnesområdet vård och omsorg. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 25 procent, varav 23 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom rehabilitering 1 procent, vilket gjorde det till nummer 23 utav 41 i storleksordning.

På dessa kurser var under året 3 540 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 16 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet vård och omsorg. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom rehabilitering 1 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 19 utav 41 i storleksordning.

Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 210 miljoner kronor, vilket motsvarade 16 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom rehabilitering 1 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 22 av 41.

 

Figur 5.2.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet rehabilitering, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Figur 5.2.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet rehabilitering, efter utbildningsområde (färg), år 2019