Omvårdnad

Inom de 4 ämnesgrupper som tillsammans utgör ämnesdelområdet omvårdnad uppgick antalet kurser till 2 310, vilket motsvarade 76 procent av kursutbudet inom ämnesområdet vård och omsorg. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 22 procent, varav 21 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom omvårdnad 5 procent, vilket gjorde det till nummer 6 utav 41 i storleksordning.

På dessa kurser var under året 18 580 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 84 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet vård och omsorg. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom omvårdnad 6 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 3 utav 41 i storleksordning.

Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 1 090 miljoner kronor, vilket motsvarade 84 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom omvårdnad 7 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 2 av 41.

 

Figur 5.1.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet omvårdnad, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Figur 5.1.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet omvårdnad, efter utbildningsområde (färg), år 2019