Teknisk fysik

Inom den enda ämnesgrupp som utgör ämnesdelområdet teknisk fysik uppgick antalet kurser till 290, vilket motsvarade 3 procent av kursutbudet inom ämnesområdet teknik. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 10 procent, varav 10 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom teknisk fysik 1 procent, vilket gjorde det till nummer 34 utav 41 i storleksordning.

På dessa kurser var under året 1 350 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 3 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet teknik. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom teknisk fysik 0 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 33 utav 41 i storleksordning.

Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 70 miljoner kronor, vilket motsvarade 3 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom teknisk fysik 1 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 34 av 41.

 

Figur 2.9.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet teknisk fysik, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Figur 2.9.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet teknisk fysik, efter utbildningsområde (färg), år 2019