Samhällsbyggnadsteknik

Inom de 2 ämnesgrupper som tillsammans utgör ämnesdelområdet samhällsbyggnadsteknik uppgick antalet kurser till 470, vilket motsvarade 5 procent av kursutbudet inom ämnesområdet teknik. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 19 procent, varav 17 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom samhällsbyggnadsteknik 1 procent, vilket gjorde det till nummer 28 utav 41 i storleksordning.

På dessa kurser var under året 2 770 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 6 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet teknik. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom samhällsbyggnadsteknik 1 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 24 utav 41 i storleksordning.

Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 150 miljoner kronor, vilket motsvarade 6 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom samhällsbyggnadsteknik 1 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 27 av 41.

 

Figur 2.8.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet samhällsbyggnadsteknik, efter utbildningsområde (färg), år 2019

På dessa kurser var under året 2 770 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 6 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet teknik. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom samhällsbyggnadsteknik 1 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 24 utav 41 i storleksordning. Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 150 miljoner kronor, vilket motsvarade 6 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom samhällsbyggnadsteknik 1 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 27 av 41. Figur 2.8.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet samhällsbyggnadsteknik, efter utbildningsområde (färg), år 2019