Övrig teknik

Inom de 7 ämnesgrupper som tillsammans utgör ämnesdelområdet övrig teknik uppgick antalet kurser till 1 280, vilket motsvarade 15 procent av kursutbudet inom ämnesområdet teknik. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 13 procent, varav 12 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom övrig teknik 3 procent, vilket gjorde det till nummer 16 utav 41 i storleksordning.

På dessa kurser var under året 5 060 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 11 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet teknik. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom övrig teknik 2 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 17 utav 41 i storleksordning.

Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 280 miljoner kronor, vilket motsvarade 11 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom övrig teknik 2 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 18 av 41.

 

Figur 2.4.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet övrig teknik, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Figur 2.4.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet övrig teknik, efter utbildningsområde (färg), år 2019