Maskinteknik

Inom de 2 ämnesgrupper som tillsammans utgör ämnesdelområdet maskinteknik uppgick antalet kurser till 1 420, vilket motsvarade 16 procent av kursutbudet inom ämnesområdet teknik. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 3 procent, varav 3 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom maskinteknik 3 procent, vilket gjorde det till nummer 12 utav 41 i storleksordning.

På dessa kurser var under året 6 550 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 15 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet teknik. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom maskinteknik 2 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 14 utav 41 i storleksordning.

Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 360 miljoner kronor, vilket motsvarade 14 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom maskinteknik 2 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 15 av 41.

 

Figur 2.2.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet maskinteknik, efter utbildningsområde (färg), år 2019

På dessa kurser var under året 6 550 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 15 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet teknik. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom maskinteknik 2 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 14 utav 41 i storleksordning. Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 360 miljoner kronor, vilket motsvarade 14 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom maskinteknik 2 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 15 av 41. Figur 2.2.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet maskinteknik, efter utbildningsområde (färg), år 2019