Lantmäteri

Inom den enda ämnesgrupp som utgör ämnesdelområdet lantmäteri uppgick antalet kurser till 100, vilket motsvarade 1 procent av kursutbudet inom ämnesområdet teknik. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 14 procent, varav 14 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom lantmäteri 0 procent, vilket gjorde det till nummer 39 utav 41 i storleksordning.

På dessa kurser var under året 500 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 1 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet teknik. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom lantmäteri 0 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 40 utav 41 i storleksordning.

Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 30 miljoner kronor, vilket motsvarade 1 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom lantmäteri 0 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 40 av 41.

 

Figur 2.11.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet lantmäteri, efter utbildningsområde (färg), år 2019

 Figur 2.11.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet lantmäteri, efter utbildningsområde (färg), år 2019