Kemiteknik

Inom den enda ämnesgrupp som utgör ämnesdelområdet kemiteknik uppgick antalet kurser till 250, vilket motsvarade 3 procent av kursutbudet inom ämnesområdet teknik. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 3 procent, varav 3 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom kemiteknik 0 procent, vilket gjorde det till nummer 36 utav 41 i storleksordning.

På dessa kurser var under året 810 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 2 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet teknik. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom kemiteknik 0 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 35 utav 41 i storleksordning.

Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 40 miljoner kronor, vilket motsvarade 2 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom kemiteknik 0 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 37 av 41.

 

Figur 2.10.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet kemiteknik, efter utbildningsområde (färg), år 2019

 Figur 2.10.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet kemiteknik, efter utbildningsområde (färg), år 2019