Industriell ekonomi och organisation

Inom den enda ämnesgrupp som utgör ämnesdelområdet industriell ekonomi och organisation uppgick antalet kurser till 680, vilket motsvarade 8 procent av kursutbudet inom ämnesområdet teknik. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 23 procent, varav 23 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom industriell ekonomi och organisation 1 procent, vilket gjorde det till nummer 24 utav 41 i storleksordning.

På dessa kurser var under året 4 880 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 11 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet teknik. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom industriell ekonomi och organisation 2 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 18 utav 41 i storleksordning.

Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 260 miljoner kronor, vilket motsvarade 10 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom industriell ekonomi och organisation 2 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 20 av 41.

 

Figur 2.5.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet industriell ekonomi och organisation, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Figur 2.5.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet industriell ekonomi och organisation, efter utbildningsområde (färg), år 2019