Datateknik

Inom den enda ämnesgrupp som utgör ämnesdelområdet datateknik uppgick antalet kurser till 1 770, vilket motsvarade 20 procent av kursutbudet inom ämnesområdet teknik. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 8 procent, varav 8 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom datateknik 3 procent, vilket gjorde det till nummer 9 utav 41 i storleksordning.

På dessa kurser var under året 11 160 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 25 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet teknik. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom datateknik 4 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 9 utav 41 i storleksordning.


Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 610 miljoner kronor, vilket motsvarade 24 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom datateknik 4 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 5 av 41.


Figur 2.1.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet datateknik, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Figur 2.1.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet datateknik, efter utbildningsområde (färg), år 2019