Byggnadsteknik/Väg- och vatten

Inom de 2 ämnesgrupper som tillsammans utgör ämnesdelområdet byggnadsteknik/väg- och vatten uppgick antalet kurser till 620, vilket motsvarade 7 procent av kursutbudet inom ämnesområdet teknik. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 5 procent, varav 5 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom byggnadsteknik/väg- och vatten 1 procent, vilket gjorde det till nummer 27 utav 41 i storleksordning.

På dessa kurser var under året 3 360 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 8 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet teknik. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom byggnadsteknik/väg- och vatten 1 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 21 utav 41 i storleksordning.

Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 180 miljoner kronor, vilket motsvarade 7 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom byggnadsteknik/väg- och vatten 1 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 23 av 41.

 

Figur 2.6.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet byggnadsteknik/väg- och vatten, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Figur 2.6.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet byggnadsteknik/väg- och vatten, efter utbildningsområde (färg), år 2019