Arkitektur

Inom de 2 ämnesgrupper som tillsammans utgör ämnesdelområdet arkitektur uppgick antalet kurser till 420, vilket motsvarade 5 procent av kursutbudet inom ämnesområdet teknik. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 15 procent, varav 15 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom arkitektur 1 procent, vilket gjorde det till nummer 30 utav 41 i storleksordning.

På dessa kurser var under året 2 890 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 6 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet teknik. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom arkitektur 1 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 23 utav 41 i storleksordning.

Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 280 miljoner kronor, vilket motsvarade 11 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom arkitektur 2 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 17 av 41.

 

Figur 2.7.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet arkitektur, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Figur 2.7.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet arkitektur, efter utbildningsområde (färg), år 2019