Tvärvetenskap

Inom de 6 ämnesgrupper som tillsammans utgör ämnesdelområdet tvärvetenskap uppgick antalet kurser till 1 120, vilket motsvarade 66 procent av kursutbudet inom ämnesområdet övrigt område. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 17 procent, varav 15 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom tvärvetenskap 2 procent, vilket gjorde det till nummer 17 utav 41 i storleksordning.

På dessa kurser var under året 5 880 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 68 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet övrigt område. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom tvärvetenskap 2 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 15 utav 41 i storleksordning.

Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 230 miljoner kronor, vilket motsvarade 55 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom tvärvetenskap 2 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 21 av 41.

 

Figur 7.1.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet tvärvetenskap, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Figur 7.1.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet tvärvetenskap, efter utbildningsområde (färg), år 2019