Transport

Inom de 3 ämnesgrupper som tillsammans utgör ämnesdelområdet transport uppgick antalet kurser till 130, vilket motsvarade 8 procent av kursutbudet inom ämnesområdet övrigt område. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 0 procent, varav 0 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom transport 0 procent, vilket gjorde det till nummer 38 utav 41 i storleksordning.

På dessa kurser var under året 500 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 6 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet övrigt område. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom transport 0 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 39 utav 41 i storleksordning.

Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 30 miljoner kronor, vilket motsvarade 6 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom transport 0 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 39 av 41.

 

Figur 7.3.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet transport, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Figur 7.3.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet transport, efter utbildningsområde (färg), år 2019