Militär utbildning

Inom den enda ämnesgrupp som utgör ämnesdelområdet militär utbildning uppgick antalet kurser till 50, vilket motsvarade 3 procent av kursutbudet inom ämnesområdet övrigt område. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 4 procent, varav 4 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom militär utbildning 0 procent, vilket gjorde det till nummer 40 utav 41 i storleksordning.

På dessa kurser var under året 270 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 3 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet övrigt område. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom militär utbildning 0 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 41 utav 41 i storleksordning.

Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 10 miljoner kronor, vilket motsvarade 3 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom militär utbildning 0 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 41 av 41.

 

Figur 7.4.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet militär utbildning, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Figur 7.4.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet militär utbildning, efter utbildningsområde (färg), år 2019