Idrott och friskvård

Inom de 2 ämnesgrupper som tillsammans utgör ämnesdelområdet idrott och friskvård uppgick antalet kurser till 390, vilket motsvarade 23 procent av kursutbudet inom ämnesområdet övrigt område. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 24 procent, varav 23 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom idrott och friskvård 1 procent, vilket gjorde det till nummer 31 utav 41 i storleksordning.

På dessa kurser var under året 1 960 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 23 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet övrigt område. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom idrott och friskvård 1 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 31 utav 41 i storleksordning.

Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 150 miljoner kronor, vilket motsvarade 36 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom idrott och friskvård 1 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 26 av 41.

 

Figur 7.2.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet idrott och friskvård, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Figur 7.2.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet idrott och friskvård, efter utbildningsområde (färg), år 2019