Övrigt naturvetenskap

Inom de 3 ämnesgrupper som tillsammans utgör ämnesdelområdet övrigt naturvetenskap uppgick antalet kurser till 270, vilket motsvarade 4 procent av kursutbudet inom ämnesområdet naturvetenskap. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 11 procent, varav 9 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom övrigt naturvetenskap 1 procent, vilket gjorde det till nummer 35 utav 41 i storleksordning.

På dessa kurser var under året 1 140 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 4 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet naturvetenskap. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom övrigt naturvetenskap 0 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 34 utav 41 i storleksordning.

Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 60 miljoner kronor, vilket motsvarade 4 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom övrigt naturvetenskap 0 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 35 av 41.

 

Figur 4.7.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet övrigt naturvetenskap, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Figur 4.7.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet övrigt naturvetenskap, efter utbildningsområde (färg), år 2019