Matematik

Inom de 2 ämnesgrupper som tillsammans utgör ämnesdelområdet matematik uppgick antalet kurser till 1 620, vilket motsvarade 24 procent av kursutbudet inom ämnesområdet naturvetenskap. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 9 procent, varav 9 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom matematik 3 procent, vilket gjorde det till nummer 10 utav 41 i storleksordning.

På dessa kurser var under året 11 120 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 37 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet naturvetenskap. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom matematik 4 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 10 utav 41 i storleksordning.

Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 610 miljoner kronor, vilket motsvarade 37 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom matematik 4 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 6 av 41.

 

Figur 4.1.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet matematik, efter utbildningsområde (färg), år 2019

 Figur 4.1.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet matematik, efter utbildningsområde (färg), år 2019