Lant- och skogsbruk

Inom de 4 ämnesgrupper som tillsammans utgör ämnesdelområdet lant- och skogsbruk uppgick antalet kurser till 180, vilket motsvarade 3 procent av kursutbudet inom ämnesområdet naturvetenskap. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 3 procent, varav 3 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom lant- och skogsbruk 0 procent, vilket gjorde det till nummer 37 utav 41 i storleksordning.

På dessa kurser var under året 810 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 3 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet naturvetenskap. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom lant- och skogsbruk 0 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 36 utav 41 i storleksordning.

Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 40 miljoner kronor, vilket motsvarade 3 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom lant- och skogsbruk 0 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 38 av 41.

 

Figur 4.8.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet lant- och skogsbruk, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Figur 4.8.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet lant- och skogsbruk, efter utbildningsområde (färg), år 2019