Kemi

Inom den enda ämnesgrupp som utgör ämnesdelområdet kemi uppgick antalet kurser till 740, vilket motsvarade 11 procent av kursutbudet inom ämnesområdet naturvetenskap. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 6 procent, varav 6 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom kemi 1 procent, vilket gjorde det till nummer 22 utav 41 i storleksordning.

På dessa kurser var under året 2 550 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 8 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet naturvetenskap. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom kemi 1 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 25 utav 41 i storleksordning.

Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 140 miljoner kronor, vilket motsvarade 9 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom kemi 1 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 28 av 41.

 

Figur 4.4.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet kemi, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Figur 4.4.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet kemi, efter utbildningsområde (färg), år 2019