Geovetenskap

Inom den enda ämnesgrupp som utgör ämnesdelområdet geovetenskap uppgick antalet kurser till 620, vilket motsvarade 9 procent av kursutbudet inom ämnesområdet naturvetenskap. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 6 procent, varav 6 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom geovetenskap 1 procent, vilket gjorde det till nummer 26 utav 41 i storleksordning.

På dessa kurser var under året 2 150 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 7 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet naturvetenskap. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom geovetenskap 1 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 29 utav 41 i storleksordning.

Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 120 miljoner kronor, vilket motsvarade 7 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom geovetenskap 1 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 30 av 41.

 

Figur 4.5.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet geovetenskap, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Figur 4.5.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet geovetenskap, efter utbildningsområde (färg), år 2019