Fysik

Inom den enda ämnesgrupp som utgör ämnesdelområdet fysik uppgick antalet kurser till 960, vilket motsvarade 14 procent av kursutbudet inom ämnesområdet naturvetenskap. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 12 procent, varav 12 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom fysik 2 procent, vilket gjorde det till nummer 20 utav 41 i storleksordning.

På dessa kurser var under året 3 020 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 10 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet naturvetenskap. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom fysik 1 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 22 utav 41 i storleksordning.

Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 170 miljoner kronor, vilket motsvarade 10 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom fysik 1 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 25 av 41.

 

Figur 4.3.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet fysik, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Figur 4.3.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet fysik, efter utbildningsområde (färg), år 2019