Farmaci

Inom de 2 ämnesgrupper som tillsammans utgör ämnesdelområdet farmaci uppgick antalet kurser till 350, vilket motsvarade 5 procent av kursutbudet inom ämnesområdet naturvetenskap. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 12 procent, varav 9 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom farmaci 1 procent, vilket gjorde det till nummer 32 utav 41 i storleksordning.

På dessa kurser var under året 1 860 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 6 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet naturvetenskap. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom farmaci 1 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 32 utav 41 i storleksordning.

Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 100 miljoner kronor, vilket motsvarade 6 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom farmaci 1 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 31 av 41.

 

Figur 4.6.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet farmaci, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Figur 4.6.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet farmaci, efter utbildningsområde (färg), år 2019