Biologi

Inom de 5 ämnesgrupper som tillsammans utgör ämnesdelområdet biologi uppgick antalet kurser till 1 980, vilket motsvarade 30 procent av kursutbudet inom ämnesområdet naturvetenskap. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 12 procent, varav 10 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom biologi 4 procent, vilket gjorde det till nummer 8 utav 41 i storleksordning.

På dessa kurser var under året 7 400 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 25 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet naturvetenskap. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom biologi 2 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 13 utav 41 i storleksordning.

Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 400 miljoner kronor, vilket motsvarade 24 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom biologi 3 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 14 av 41.


Figur 4.2.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet biologi, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Figur 4.2.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet biologi, efter utbildningsområde (färg), år 2019