Veterinärmedicin

Inom de 2 ämnesgrupper som tillsammans utgör ämnesdelområdet veterinärmedicin uppgick antalet kurser till 50, vilket motsvarade 2 procent av kursutbudet inom ämnesområdet medicin och odontologi. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 0 procent, varav 0 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom veterinärmedicin 0 procent, vilket gjorde det till nummer 40 utav 41 i storleksordning.

På dessa kurser var under året 710 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 4 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet medicin och odontologi. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom veterinärmedicin 0 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 37 utav 41 i storleksordning.

Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 50 miljoner kronor, vilket motsvarade 4 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom veterinärmedicin 0 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 36 av 41.

 

Figur 6.4.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet veterinärmedicin, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Figur 6.4.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet veterinärmedicin, efter utbildningsområde (färg), år 2019