Övrigt medicin och odontologi

Inom de 3 ämnesgrupper som tillsammans utgör ämnesdelområdet övrigt medicin och odontologi uppgick antalet kurser till 630, vilket motsvarade 28 procent av kursutbudet inom ämnesområdet medicin och odontologi. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 30 procent, varav 11 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom övrigt medicin och odontologi 1 procent, vilket gjorde det till nummer 25 utav 41 i storleksordning.

På dessa kurser var under året 2 270 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 12 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet medicin och odontologi. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom övrigt medicin och odontologi 1 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 27 utav 41 i storleksordning.

Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 140 miljoner kronor, vilket motsvarade 12 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom övrigt medicin och odontologi 1 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 29 av 41.

 

Figur 6.2.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet övrigt medicin och odontologi, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Figur 6.2.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet övrigt medicin och odontologi, efter utbildningsområde (färg), år 2019