Odontologi

Inom de 2 ämnesgrupper som tillsammans utgör ämnesdelområdet odontologi uppgick antalet kurser till 310, vilket motsvarade 13 procent av kursutbudet inom ämnesområdet medicin och odontologi. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 8 procent, varav 8 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom odontologi 1 procent, vilket gjorde det till nummer 33 utav 41 i storleksordning.

På dessa kurser var under året 2 000 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 11 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet medicin och odontologi. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom odontologi 1 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 30 utav 41 i storleksordning.

Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 100 miljoner kronor, vilket motsvarade 9 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom odontologi 1 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 32 av 41.

 

Figur 6.3.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet odontologi, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Figur 6.3.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet odontologi, efter utbildningsområde (färg), år 2019