Medicin

Inom den enda ämnesgrupp som utgör ämnesdelområdet medicin uppgick antalet kurser till 1 300, vilket motsvarade 57 procent av kursutbudet inom ämnesområdet medicin och odontologi. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 16 procent, varav 15 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom medicin 3 procent, vilket gjorde det till nummer 15 utav 41 i storleksordning.

På dessa kurser var under året 13 360 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 73 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet medicin och odontologi. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom medicin 4 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 7 utav 41 i storleksordning.

Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 860 miljoner kronor, vilket motsvarade 75 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom medicin 6 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 4 av 41.

 

Figur 6.1.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet medicin, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Figur 6.1.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet medicin, efter utbildningsområde (färg), år 2019