Uppgifter på ämnesnivå

För att öka förståelsen för kursklassificeringen presenterar vi här uppgifter för samtliga 8 ämnesområden och 41 ämnesdelområden. Man kan bland annat ta reda på antal kurser och helårsstudenter, totala- och genomsnittliga ersättningsbelopp och fördelningen av de genomsnittliga ersättningsbeloppen. I vissa fall finns uppgifter ända ner på ämnesgrupperna.

Juridik och samhällsvetenskap

Inom ämnesområdet gavs under 2019 sammanlagt 15 990 kurser fördelade på 5 ämnesdelområden. Av dessa hittar vi drygt 8 000 inom ämnesdelområdet beteendevetenskap, 3 140 inom ekonomi/administration och 2 390 inom övriga samhällsvetenskapliga ämnen. Sammanlagt utgjorde dessa tre största delområden omkring 85 procent av det samlade kursutbudet inom juridik och samhällsvetenskap.
Antalet helårsstudenter uppgick till totalt 126 260 stycken. Sammantaget utgjorde helårsstudenter inom de tre största ämnesdelområdena 82 procent av det totala antalet, varav det allra största, beteendevetenskap, utgjorde 46 procent.

Läs mer om ämnesområdet juridik och samhällsvetenskap

Ämnesdelområden

Beteendevetenskap

Ekonomi/administration

Övriga samhällsvetenskapliga ämnen

Juridik

Informatik/Data- och systemvetenskap


Teknik

Inom ämnesområdet gavs under 2019 sammanlagt 8 800 kurser fördelade på 11 ämnesdelområden. Av dessa hittar vi knappt 1 770 inom ämnesdelområdet datateknik, 1 490 inom elektroteknik och 1 420 inom maskinteknik. Sammanlagt utgjorde dessa tre största delområden omkring 53 procent av det samlade kursutbudet inom teknik.

Läs mer om ämnesområdet teknik

Ämnesdelområden

Arkitektur

Byggnadsteknik/Väg- och vatten

Datateknik

Elektroteknik

Industriell ekonomi och organisation

Kemiteknik

Lantmäteri

Maskinteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Teknisk fysik

Övrig teknik


Humaniora och teologi

Inom ämnesområdet gavs under 2019 sammanlagt 8 850 kurser fördelade på 4 ämnesdelområden. Av dessa hittar vi drygt 4 060 inom ämnesdelområdet språkvetenskapliga ämnen, 2 640 inom historisk-filosofiska ämnen och 1 320 inom journalistik, kommunikation och information. Sammanlagt utgjorde dessa tre största delområden omkring 91 procent av det samlade kursutbudet inom humaniora och teologi.

Läs mer om ämnesområdet humaniora och teologi

Ämnesdelområden

Historisk-filosofiska ämnen

Journalistik, kommunikation och information

Religionsvetenskap

Språkvetenskapliga ämnen


Naturvetenskap

Inom ämnesområdet gavs under 2019 sammanlagt 6 710 kurser fördelade på 8 ämnesdelområden. Av dessa hittar vi drygt 1 980 inom ämnesdelområdet biologi, 1 620 inom matematik och 960 inom fysik. Sammanlagt utgjorde dessa tre största delområden omkring 68 procent av det samlade kursutbudet inom naturvetenskap.

Läs mer om ämnesområdet naturvetenskap

Ämnesdelområden

Biologi

Farmaci

Fysik

Geovetenskap

Kemi

Lant- och skogsbruk

Matematik

Övrigt naturvetenskap


Vård och omsorg

Inom ämnesområdet gavs under 2019 sammanlagt 3 040 kurser fördelade på 2 ämnesdelområden. Av dessa hittar vi drygt 2 310 inom ämnesdelområdet omvårdnad, 730 inom rehabilitering och inom . Sammanlagt utgjorde dessa tre största delområden omkring procent av det samlade kursutbudet inom vård och omsorg.

Läs mer om ämnesområdet vård och omsorg

Ämnesdelområden

Omvårdnad

Rehabilitering


Medicin och odontologi

Inom ämnesområdet gavs under 2019 sammanlagt 2 280 kurser fördelade på 4 ämnesdelområden. Av dessa hittar vi knappt 1 300 inom ämnesdelområdet medicin, 630 inom övrigt medicin och odontologi och 310 inom odontologi. Sammanlagt utgjorde dessa tre största delområden omkring 98 procent av det samlade kursutbudet inom medicin och odontologi.

Läs mer om ämnesområdet medicin och odontologi

Ämnesdelområden

Medicin

Odontologi

Veterinärmedicin

Övrigt medicin och odontologi


Övrigt område

Inom ämnesområdet gavs under 2019 sammanlagt 1 690 kurser fördelade på 4 ämnesdelområden. Av dessa hittar vi knappt 1 120 inom ämnesdelområdet tvärvetenskap, 390 inom idrott och friskvård och 130 inom transport. Sammanlagt utgjorde dessa tre största delområden omkring 97 procent av det samlade kursutbudet inom övrigt område.

Läs mer om ämnesområdet övrigt område

Ämnesdelområden

Idrott och friskvård

Militär utbildning

Transport

Tvärvetenskap


Konstnärligt område

Inom ämnesområdet gavs under 2019 sammanlagt 3 540 kurser fördelade på 3 ämnesdelområden. Av dessa hittar vi drygt 2 050 inom ämnesdelområdet musik, 1 040 inom konst och 450 inom teater, film och dans. Sammanlagt utgjorde dessa tre största delområden omkring 100 procent av det samlade kursutbudet inom konstnärligt område.

Läs mer om ämnesområdet konstnärligt område

Ämnesdelområden

Konst

Musik

Teater, film och dans