Teater, film och dans

Inom de 8 ämnesgrupper som tillsammans utgör ämnesdelområdet teater, film och dans uppgick antalet kurser till 450, vilket motsvarade 13 procent av kursutbudet inom ämnesområdet konstnärligt område. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 7 procent, varav 4 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom teater, film och dans 1 procent, vilket gjorde det till nummer 29 utav 41 i storleksordning.

På dessa kurser var under året 680 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 11 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet konstnärligt område. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom teater, film och dans 0 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 38 utav 41 i storleksordning.

Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 180 miljoner kronor, vilket motsvarade 18 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom teater, film och dans 1 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 24 av 41.

 

Figur 8.3.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet teater, film och dans, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Figur 8.3.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet teater, film och dans, efter utbildningsområde (färg), år 2019