Musik

Inom den enda ämnesgrupp som utgör ämnesdelområdet musik uppgick antalet kurser till 2 050, vilket motsvarade 58 procent av kursutbudet inom ämnesområdet konstnärligt område. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 3 procent, varav 3 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom musik 4 procent, vilket gjorde det till nummer 7 utav 41 i storleksordning.

På dessa kurser var under året 2 260 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 36 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet konstnärligt område. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom musik 1 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 28 utav 41 i storleksordning.

Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 280 miljoner kronor, vilket motsvarade 29 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom musik 2 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 19 av 41.

 

Figur 8.2.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet musik, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Figur 8.2.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet musik, efter utbildningsområde (färg), år 2019