Konst

Inom de 5 ämnesgrupper som tillsammans utgör ämnesdelområdet konst uppgick antalet kurser till 1 040, vilket motsvarade 29 procent av kursutbudet inom ämnesområdet konstnärligt område. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 13 procent, varav 13 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom konst 2 procent, vilket gjorde det till nummer 19 utav 41 i storleksordning.

På dessa kurser var under året 3 430 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 54 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet konstnärligt område. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom konst 1 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 20 utav 41 i storleksordning.

Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 520 miljoner kronor, vilket motsvarade 53 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom konst 4 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 10 av 41.

 

Figur 8.1.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet konst, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Figur 8.1.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet konst, efter utbildningsområde (färg), år 2019