Övriga samhällsvetenskapliga ämnen

Inom de 11 ämnesgrupper som tillsammans utgör ämnesdelområdet övriga samhällsvetenskapliga ämnen uppgick antalet kurser till 2 390, vilket motsvarade 15 procent av kursutbudet inom ämnesområdet juridik och samhällsvetenskap. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 19 procent, varav 18 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom övriga samhällsvetenskapliga ämnen 5 procent, vilket gjorde det till nummer 5 utav 41 i storleksordning.

På dessa kurser var under året 16 250 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 13 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet juridik och samhällsvetenskap. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom övriga samhällsvetenskapliga ämnen 5 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 5 utav 41 i storleksordning.

Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 600 miljoner kronor, vilket motsvarade 12 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom övriga samhällsvetenskapliga ämnen 4 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 7 av 41.

 

Figur 1.3.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet övriga samhällsvetenskapliga ämnen, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Figur 1.3.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet övriga samhällsvetenskapliga ämnen, efter utbildningsområde (färg), år 2019