Juridik

Inom den enda ämnesgruppen som tillsammans ämnesdelområdet juridik uppgick antalet kurser till 1 080, vilket motsvarade 7 procent av kursutbudet inom ämnesområdet juridik och samhällsvetenskap. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 6 procent, varav 5 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom juridik 2 procent, vilket gjorde det till nummer 18 utav 41 i storleksordning.

På dessa kurser var under året 13 750 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 11 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet juridik och samhällsvetenskap. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom juridik 5 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 6 utav 41 i storleksordning.

Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 450 miljoner kronor, vilket motsvarade 9 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom juridik 3 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 12 av 41.

 

Figur 1.4.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet juridik, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Figur 1.4.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet juridik, efter utbildningsområde (färg), år 2019