Informatik/Data- och systemvetenskap

Inom den enda ämnesgruppen som utgör ämnesdelområdet informatik/data- och systemvetenskap uppgick antalet kurser till 1 380, vilket motsvarade 9 procent av kursutbudet inom ämnesområdet juridik och samhällsvetenskap. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 32 procent, varav 32 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom informatik/data- och systemvetenskap 3 procent, vilket gjorde det till nummer 13 utav 41 i storleksordning.

På dessa kurser var under året 9 560 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 8 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet juridik och samhällsvetenskap. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom informatik/data- och systemvetenskap 3 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 11 utav 41 i storleksordning.

Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 510 miljoner kronor, vilket motsvarade 10 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom informatik/data- och systemvetenskap 3 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 11 av 41.

 

Figur 1.5.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet informatik/data- och systemvetenskap, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Figur 1.5.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet informatik/data- och systemvetenskap, efter utbildningsområde (färg), år 2019