Ekonomi/administration

Inom de 6 ämnesgrupper som tillsammans utgör ämnesdelområdet ekonomi/administration uppgick antalet kurser till 3 140, vilket motsvarade 20 procent av kursutbudet inom ämnesområdet juridik och samhällsvetenskap. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 13 procent, varav 13 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom ekonomi/administration 6 procent, vilket gjorde det till nummer 3 utav 41 i storleksordning.

På dessa kurser var under året 28 090 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 22 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet juridik och samhällsvetenskap. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom ekonomi/administration 9 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 2 utav 41 i storleksordning.

Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 950 miljoner kronor, vilket motsvarade 19 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom ekonomi/administration 6 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 3 av 41.

 

Figur 1.2.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet ekonomi/administration, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Figur 1.2.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet ekonomi/administration, efter utbildningsområde (färg), år 2019